Истраживања

IIT3

Istraživanja

Istraživačke timove čine istraživači Instituta, studenti doktorskih akademskih studija, kao i istraživači zaposleni u drugim naučno-istraživačkim institucijama. Planirano je da se istraživačke aktivnosti i u narednom periodu usmere na realizaciju tehnoloških, inovacionih i projekata osnovnih istraživanja koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i ostala resorna Ministarstva Republike Srbije, projekata bilateralne saradnje, projekata sa privredom i projekata koje finansiraju međunarodne institucije.