Колегијум Института

Директор и председник научног већа

Др Игор Савељић, научни сарадник,

e-mail: isaveljic@kg.ac.rs

Помоћник директора за сарадњу са привредом

Др Далибор Николић, научни сарадник,
е-mail: markovac85@uni.kg.ac.rs

Помоћник директора за научноистраживачки рад

Др Дејан Миленковић, виши научни сарадник,
е-mail: dejanm@uni.kg.ac.rs

 

Заменик председника научног већа

Др Биљана Шмит, Научни саветник,
e-mail: biljana.smit@uni.kg.ac.rs

Руководилац департмана за техничко-технолошке науке

Др Миљан Милошевић, виши научни сарадник,
e-mail: miljan.m@kg.ac.rs

 

Руководилац департмана за природно-математичке науке

Др Ненад Јанковић, виши научни сарадник,
e-mail: nenad.jankovic@kg.ac.rs