Колегијум Института

Директор и председник научног већа

Др Зоран Марковић, научни саветник, емаил: zmarkovic@uni.kg.ac.rs

Заменик председника научног већа

Др Биљана Шмит, виши научни сарадник, емаил: biljana.smit@uni.kg.ac.rs

 

Руководилац сектора за техничко-технолошке науке

Др Дубравка Живковић, научни сарадник, емаил: dubravka@uni.kg.ac.rs


Руководилац сектора за природно-математичке науке

Др Дејан Миленковић, виши научни сарадник, емаил: dejanm@uni.kg.ac.rs