Колегијум Института

Директор и председник научног већа

Др Зоран Марковић, научни саветник, емаил: zmarkovic@uni.kg.ac.rs

Заменик председника научног већа

Др Биљана Шмит, виши научни сарадник, емаил: biljana.smit@uni.kg.ac.rs

 

Руководилац департмана за техничко-технолошке науке

Др Миљан Милошевић, виши научни сарадник,
емаил: miljan.m@kg.ac.rs

 

 

Руководилац департмана за природно-математичке науке

Др Дејан Миленковић, виши научни сарадник, емаил: dejanm@uni.kg.ac.rs