Контакт

Институт за Информационе Технологије Крагујевац
Универзитет у Крагујевцу
Јована Цвијића бб
34000 Крагујевац
Србија

  • емаил: iit@uni.kg.ac.rs
  • емаил: iitkg@kg.ac.rs
  • телефон: +381 34 6100195