Сарадња

Институт за информационе технологије Крагујевац, за веома кратко време свог постојања, успоставио је сарадњу са многобројним институцијама у земљи и иностранству где се посебно истиче сарадња са:

Природно-математички факултет, Крагујевац

Факултет инжењерских наука, Крагујевац

Институт за хемију, технологију и металургију, Београд

Природно-математички факултет, Нови Сад

Институт за крмно биље, Крушевац