O нама

Институт за информационе технологије Крагујевац је државни научни институт који је основан 6. јуна 2019. године одлуком Владе Републике Србије. Институт за информационе технологије  је и нова чланица Универзитета у Крагујевцу. Оснивањем института у оквирима Универзитета у Крагујевцу направљен је институционални оквир за све амбициозне научнике, којима ће бити пружена шанса да се у својој земљи баве истраживањима, у корак са светским трендовима у областима својих интересовања.

На подручју централне Србије не постоји научноистраживачки институт из природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских и биотехничких научних области. Конституисање мултидисциплинарног научноистраживачког института из области информационих технологија, који прожима све ове области, омогућиће значајно повећање обима и квалитета научноистраживачког рада из више различитих области.

Институт за информационе технологије обједињује више научних поља, и то кроз примену информационих технологија у природно-математичким, техничко-технолошким, медицинским, биотехничким и друштвеним наукама, чиме се успоставља ближа сарадња између истраживачких група са различитим фокусима истраживања, чиме ће се омогућити значајно повећање обима и квалитета научноистраживачког рада и унапредити могућности за мултидисциплинарна истраживања. С обзиром на трендове у савременој науци, уз све већи утицај рачунарских наука и информационо-комуникационих технологија, мисија Института биће управо ово повезивање. Мултидисциплинарност истраживања биће једна од смерница развоја, како би Институт био у могућности да прати развој савремене науке.

Научно-истраживачки рад Института је оријентисан на фундаментална и примењена истраживања кроз програм основних истраживања и основних усмерених истраживања, програм истраживања у области технолошког развоја и програм трансфера знања и технологија и подстицања примене резултата научно-истраживачког рада. Оснивањем института значајно ће се унапредити могућности за мултидисциплинарна истраживања.

Сарадњом са партнерима из привреде створиће се могућности за додатну едукацију запослених у партнерским компанијама. Институт ће учествовати у реализацији студијских програма мастер и докторских студија чији су носиоци факултети или Универзитет, а који ће бити осмишљени тако да у потпуности одговарају потребама савременог друштва (привреде или јавног сектора).