Oпрема

За веома кратко време постојања Институт за информационе, технологије Крагујевац успео је да обезбеди опрему која је неопходна за квалитетан и континуиран рад истраживача:

ZCorporation ZPrinter 310 RP Sistem заснован је на технологији 3Д штампања. Овај систем је у стању да производи прототипове димензија до 200 x 200 x 250 мм. Nајсложенији делови се праве у року од неколико сати, а мањи делови у року од неколико минута.

Машина за вакуумско ливење која је у стању да направи прототип величине до 530 x 450 x 425 мм.

Кластер рачунар се користи за компјутерско моделирање и симулације различитих система у области хемије, биологије, физике, медицине, математике и техничко-тхнолошких наука.

Кластер рачунар се користи за компјутерско моделирање и симулације различитих система у области хемије, биологије, физике, медицине, математике и техничко-тхнолошких наука.

Кластер рачунар се користи за компјутерско моделирање и симулације различитих система у области хемије, биологије, физике, медицине, математике и техничко-тхнолошких наука.

Кластер рачунар се користи за компјутерско моделирање и симулације различитих система у области хемије, биологије, физике, медицине, математике и техничко-тхнолошких наука.

Кластер рачунар се користи за компјутерско моделирање и симулације различитих система у области хемије, биологије, физике, медицине, математике и техничко-тхнолошких наука.