Вести

Poseta prof Wei Zhanga sa Dalian University of technology

Institut za informacione tehnologije Kragujevac u ponedeljak posetio je profesor Wei Zhang sa Dalian University of Technology, iz Narodne Republike Kine. Trenutna istraživačka interesovanja prof. Zhanga uključuju hipertermijsku terapiju raka, hidrogelove za isporuku lekova i tkivni inženjering, mehaniku tkiva i ćelija. Objavio je preko 80 radova u vrhunskim medjunarodnim časopisima koji imaju 1860 citata sa H indeksom 23. Dobio je 30 kineskih patenata za pronalazak i 10 autorskih prava na softver. Trenutno je rukovodilac na 12 nacionalnih projekata NR Kine. Na sastanku sa rukovodstvom Instituta za informacione tehnologije bilo je reči o potencijalnoj saradnji dva univerziteta i zajedničkom apliciranju na međunarodnim projektima.