Скочи на садржај

Научноистраживачки центар за биоинформатику и примењену биологију

Овај Центарпредставља значајну организациону јединицу Института за информационе технологије Крагујевац у области биомедицинских истраживања са акцентом на интегративни приступ у науци који комбинује in vitro, in vivo, и биоинформатичке методе. Центар се бави широким спектром истраживања која укључују: генску и протеинску експресију, идентификацију мутација и полиморфизама, генетске и епигенетске факторе канцера, развој и испитивање нових носача лекова и метода лечења, напредне технике секвенцирања и анализе, проучавање генотоксичних и заштитних ефеката супстанци на разне организме, истраживање бактерија млечне киселине, антимикробно деловање биљака и лишајева, као и испитивање микробиолошке исправности воде, теренска истраживања о кишним глистама и утицају агротехничких мера, као и екотоксиколошке студије на Eisenia fetida.

Један од главних фокуса рада Центра је на развоју и примени нових технологија, као што су organ-on-chip и технологије за секвенцирање транскриптома са високом резолуцијом. Ове иновативне методе отварају нове могућности за детаљно разумевање сложених биолошких процеса и болести на нивоу појединачних ћелија.Истраживања у Центру су усмерена и на разумевање механизама болести кроз анализу експресије кључних гена и епигенетских фактора. Ово укључује студије на пацијентима оболелим од различитих врста канцера и других тешких болести, као и испитивање генетских и епигенетских фактора који доприносе развоју и прогресији болести.Центар за биоинформатику и примењену биологију активно ради на развоју и примени метода ткивног инжењерства и регенеративне медицине, укључујући истраживања у области полимерних наноматеријала, носача ткива и метода за подстицање ангиогенезе и зарастања рана.У свом даљем раду, Центар планира да прошири своје истраживачке активности у области биоинформатике, искориштавајући потенцијал великих података и вештачке интелигенције за разумевање сложених биолошких система и унапређење дијагностике и терапије.

Центар ће наставити да развија и примењује технологије organ-on-chip за проучавање болести и тестирање лекова, чиме ће допринети револуцији у области прецизне и регенеративне медицине. Ови напори ће осигурати да Центар остане на челу научних истраживања и иновација у биомедицини, промовишући здравље и благостање на глобалном нивоу.

Руководилац сектора: Др Марко Живановић, виши научни сарадник;

Запослени/запослене у оквиру центра:

Др Сања Матић, виша научна сарадница;

Др Јасмина Обрадовић, научна сарадница;

Др Александра Милошковић, виша науча сарадница;

Др Јована Секулић, виша научна сарадница;

Др Катарина Марковић, научна сарадница;

Др Мирјана Грујовић, виша научна сарадница;

Др Јелена Кошарић, виша научна сарадница;

Невена Миливојевић, истраживачица-сарадница;

Катарина Виријевић, истраживачица-сарадница;

Ана Мирић, истаживачица-приправница;

Јелена Павић, истраживачица-сарадница;

Јована Матић, истраживачица-приправница

ОСТАНИТЕ У КОРАКУ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ

Пронађите најновије вести, догађаје и ресурсе