Скочи на садржај

Научноистраживачки центар за примену информационих технологија у инжењерству

Овај центар се бави развојем математичких модела, нумеричких симулација и апликација у инжењерству. Нумеричке методе обухватају метод коначних елемената, метод дисипације дискретних честица, метод хидродинамике глатких честица, метод дискретних елемената, метод заснован на агентима. Софтвер који се користи за симулације је ПАК софтвер, креиран за потребе истраживања, као и комерцијални софтвери попут Абакуса, Фемапа, Ансиса, Матлаба (енгл. Abaqus, FEMAP, ANSYS, Matlab). У припреми геометрија модела за нумеричко решавање користи се Мимикс, Џиомеџик, Фемап (енгл. Mimics, Geomagic, FEMAP).

Центар се бави и развојем апликација за визуализацију резултата добијених прорачунима – десктоп, веб, мрежне и андроид апликације. На тај начин добијају се алати који се могу користити од стране крајњег корисника. Највећи број развијених алата користи се у области биоинжењеринга – кардио-васкуларна област, вилица, област регенеративне медицине (срце, нерви), биомеханика у спорту. Алати нуде и решавање реалних проблема у индустрији попут статичке, модалне и термичке анализе и замора сложених машинских конструкција, анализе ударног оптерећења. Центар нуди и решење у области енергетике, за утврђивање енергетске ефикасности зграда. Развијани модели надограђују се применом вештачке интелигенције тамо где се располаже довољном количином података и где је извесна добробит од примене вештачке интелигенције. У складу са тим, део запослених у центру за Примену информационих технологија у инжењерству ради на развоју модела применом вештачке интелигенције, дигиталној обради слика, процесирању података и креирању база података, компјутерском виду и неуронским мрежама.

Центар поседује компетентна лица за вршење процене тржишта и потражње развијаних алата, чији рад ће у наредном периоду водити ка развијању побољшаног модела пословања и унапређивању сарадње са привредом. Центар поседује лице задужено за промоцију центра и производа/услуга које центар нуди, као и представника у Етичком одбору Института. У наредном периоду центар за Примену информационих технологија у инжењерству ће наставити са развојем нумеричких модела, апликација и компјутерских алата у области биоинжењеринга, конструкција и енергетике, али ће проширити област примене и на пољопривреду у циљу побољшања праћења стања на терену и аквизиције података (очитавања параметара) од интереса у остваривању бољих услова и резултата применом напредних технологија.

Други сегмент у ком ће се деловање центра проширити је примена оквира безбедности и одрживости хемикалија, материјала и производа, у складу са стратегијом европске уније да смањи загађење и штетан утицај на људе и околину у току целог животног циклуса производа уз побољшану исплативост, могућност рециклаже и унапређено управљање отпадом.

Руководитељка сектора: Др Милица Николић, виша научна сарадница;

Запослени/запослене у оквиру центра:

Др Драган Цветковић, научни сарадник;

Др Марко Топаловић, научни сарадник;

Др Снежана Вуловић, виша научна сарадница;

Др Радун Вуловић, научни сарадник;

Др Мирослав Кочић, научни сарадник;

Невена Веселиновић, истраживачица-сарадница;

Јелена Живковић, истраживачица-сарадница;

Милош Пешић, истраживач-сарадник;

Огњен Павић, истраживач-приправник;

Лазар Дашић, истраживач-приправник;

Маријана Димовић, стручна сарадница;

Александар Миловановић, виши стручни сарадник.

ОСТАНИТЕ У КОРАКУ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ

Пронађите најновије вести, догађаје и ресурсе