Скочи на садржај

Научноистраживачки центар за нумеричко моделирање и биомеханику

Овај центар се истиче својим мултидисциплинарним приступом проучавању биомеханичких система кроз употребу напредних нумеричких метода и симулација. Фокусиран на интеграцију знања из области инжењеринга, микро и молекуларне биологије, медицинских наука и рачунарства, центар има за циљ унапређење разумевања и анализе биомеханичких процеса како би се унапредили медицински третмани и технологије.

У оквиру својих истраживачких активности, центар се бави следећим тематским јединицама: био-медицинскиинжењеринг – кроз интердисциплинарни приступ, центар комбинује знање из биомедицине и инжењеринга како би развио иновативна решења за унапређење здравствене технологије; развој биомедицинских техника – стручњаци центра посвећени су истраживању и развоју нових медицинских техника и процедура ради побољшања дијагностике, терапије и праћења здравственог стања пацијената; аквизиција и обрада биомедицинских сигнала – кроз примену напредних метода аквизиције и анализе биомедицинских сигнала, центар доприноси развоју ефикасних дијагностичких алата и техника за праћење медицинских стања; развој имплантата, тестирање и оптимизација имплантата – центар се бави истраживањем, развојем, тестирањем и оптимизацијом медицинских имплантата како би се унапредила њихова функционалност и сигурност за пацијенте; развој биореактора – кроз истраживање биореактора, центар доприноси развоју технологија за култивацију ћелија, ткива и органа у сврху регенеративне медицине и фармацеутских истраживања; симулације и анализа биолошких експеримената -коришћењем симулација, центар пружа дубље разумевање биолошких процеса и експеримената, што помаже у унапређењу испитивања нових медицинских технологија; развој лабораторијских уређаја – центар се ангажује у развоју напредних лабораторијских уређаја који омогућавају прецизна мерења и анализе у области био-медицинског инжењеринга; развој лабораторијског софтвера – поред хардверских решења, центар такође развија софтверске алате за анализу података и симулације у лабораторијским истраживањима; развој софтверских алата – центар континуирано ради на развоју софтверских алата који подржавају анализу биомеханичких система, оптимизацију дизајна медицинских уређаја и симулације биолошких процеса; in-silico модели- кроз in-silico моделе, центар омогућава виртуелно тестирање и предвиђање перформанси биомедицинских система пре физичке имплементације, што доприноси ефикаснијем развоју нових технологија; CAD, CAM, CEA, CFD – центар користи напредне софтверске алате као што су CAD (рачунарско пројектовање), CAM (рачунарско асистирана производња), CEA (коначни елементи анализе) и CFD (компутациона динамика флуида) за дизајн, производњу и анализу биомеханичких система; 3D штампа имплантата – кроз употребу 3D штампе, центар омогућава брзу производњу персонализованих медицинских имплантата са комплексном геометријом и функционалностима; израда прототипова за потребе биоинжењеринга – центар се бави израдом прототипова медицинских уређаја и система како би се тестирале иновативне идеје и концепти пре имплементације у клиничку праксу.

Руководилац сектора: Др Далибор Николић, научни сарадник;

Запослени/запослене у оквиру центра:

Др Тијана Ђукић, виша научна сардница;

Др Миљан Милошевић, виши научни сарадник;

Др Игор Савељић, научни сарадник;

Др Марија Гачић, научна сарадница;

Др Драгана Шеклић, научна сарадница;

Др Радивоје Радаковић, научни сарадник;

Др Владимир Симић, научни сарадник;

Момчило Продановић, истраживач-сарадник;

Катарина Пецић, истраживачица-приправница;

Дејан Арсенијевић, истраживач-приправник.

ОСТАНИТЕ У КОРАКУ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ

Пронађите најновије вести, догађаје и ресурсе