Скочи на садржај

Еразмус+

О ПРОГРАМУ

Еразмус+ програм пружа могућност установама из области високог образовања да учествују у пројектима мобилности и шаљу студенте и запослене на високошколским установама у друге европске земље или учествују у пројектима међународних сарадњи.

У оквиру КА1 пројеката мобилности, установе могу да пошаљу своје студенте и запослене на краће или дуже периоде учења, усавршавања или обављања радне праксе у неку од програмских земаља или могу да организују различите активности долазних мобилности за партнерске институције. За студенте и запослене у установама високог образовања доступни су пројекти физичке, као и комбиноване (блендед) мобилности са циљем јачања квалитета наставе, европске димензије у настави и доприноса Европском образовном простору.

Институције и организације које могу пуноправно да учествују у Еразмус+ програму морају да припадају тзв. програмским земљама (све земље Европске уније, Србија, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (друге земље у суседству Европске уније и све земље света).

Република Србија од конкурсног рока за 2019. годину учествује у програму као пуноправна чланица.

AKТУЕЛНО/ВЕСТИ

Студентске мобилности

Студенти могу да иду на мобилности из свих области и са свих нивоа студија (кратки програми, основне, мастер и докторске студије).

Врсте студентских мобилности које је могуће спровести су:

  • мобилности ради студирања,
  • мобилности ради обављања радне праксе,
  • комбиноване мобилности ради студирања и обављања радне праксе,
  • докторске мобилности ради студирања или обављања радне праксе,
  • комбиновани интензивни програми.

Програм пре свега подржава дугорочне мобилности, али препознаје и важност краткорочних мобилности којима се отвара могућност да већи број студената из различитих окружења, услова студирања и студијских програма учествује у мобилности.

Мобилности запослених

Пројекти мобилности у високом образовању подржавају и мобилност наставног и ненаставног особља, као и запослених у привреди у циљу њиховог даљег професионалног развоја.

Мобилности запослених могу бити мобилности у сврху:

  • извођења наставе,
  • усавршавања.

Додатне информације

Више информација о Еразмус+ програму, деловима истог, као и улогама које горе наведене институције имају у реализацији Програма можете пронаћи сајту Универзитета у Крагујевцу и званичној страници Еразмус+ Србија.

Ерасмус+ координатор на Институту за Информационе технологије Крагујевац:
Др Јелена Катанић Станковић, виши научни сарадник,
e-mail: jkatanic@kg.ac.rs, jelena.katanic.stankovic@uni.kg.ac.rs

Заменик Ерасмус+ координатора на Институту за Информационе технологије Крагујевац:
Владимир Симић, истраживач сарадник,
e-mail: vsimic@kg.ac.rs

ОСТАНИТЕ У КОРАКУ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ

Пронађите најновије вести, догађаје и ресурсе