Скочи на садржај

о нама

Институт за информационе технологије Крагујевац, основан 6. јуна 2019. године одлуком Владе Републике Србије, државни је научни институт и последња чланица Универзитета у Крагујевцу. Оснивањем института, у саставу Универзитета у Крагујевцу, направљен је институционални оквир за све амбициозне научнике у области техничко- технолошких, природно- математичких и друштвено- хуманистичких наука, којима ће бити пружена шанса да се у својој земљи баве истраживањима, пратећи светске трендове у областима својих интересовања. Конституисање мултидисциплинарног научноистраживачког института из области информационих технологија, који прожима све горенаведене области, омогућиће значајно повећање обима и квалитета научноистраживачког рада, као и развој и примену информационих технологија у сфери биомедицине, биоинжењеринга и биоинформатике.

Институт за информационе технологије обједињује више научних поља, и то кроз примену информационих технологија у природно-математичким, техничко-технолошким, медицинским, биотехничким и друштвеним наукама, чиме се успоставља ближа сарадња између истраживачких група са различитим фокусима истраживања, и значајно повећава обим и квалитет научноистраживачког рада и унапређује могућности за мултидисциплинарна истраживања. С обзиром на трендове у савременој науци, уз све већи утицај рачунарских наука и информационо-комуникационих технологија, мисија Института биће управо да напредује у области информационих технологија кроз истраживање, развој и образовање. Мултидисциплинарност истраживања биће једна од смерница развоја, како би Институт био у могућности да прати развој савремене науке.

Научно-истраживачки рад Института је оријентисан на фундаментална и примењена истраживања кроз програм основних истраживања и основних усмерених истраживања, програм истраживања у области технолошког развоја и програм трансфера знања и технологија и подстицања примене резултата научно-истраживачког рада. Сарадњом са партнерима из привреде, створиће се могућности за додатну едукацију запослених у партнерским компанијама. Институт ће учествовати у реализацији студијских програма мастер и докторских студија чији су носиоци факултети или Универзитет, а који ће бити осмишљени тако да у потпуности одговарају потребама савременог друштва (привреде или јавног сектора). Такође, умрежавањем са Фондацијом ТЕМПУС и кроз Erasmus+ програме, институт ће доприносити интернационализацији и позиционирању у глобалном истраживачком простору, учешћем у међународним пројектима и иницијативама у области информационих технологија.

Циљеви Института :

  • мултидисциплинарна научна истраживања; примена информационих технологија; истраживање и експериментални развој у природно-математичким, медицинским, техничко-технолошким наукама и друштвено-хуманистичким наукама;
  • аплицирање и учествовање у реализацији националних и међународних пројеката, сарадња са Фондом за науку Републике Србије, Министарством науке, технолошког развоја и иновација, Министарством просвете.
  • истраживање и развој лабораторијских и полуиндустријских технологија
  • помоћна научно-истраживачка делатност: научна документација, стандардизација, методологија, патентна документација, пријава техничких решења.
  • консултативне услуге и развојни елаборати из области хемијских, биолошких, физичких, математичких, медицинских, техничких и друштвено-хуманистичких наука.

Повратак научне дијаспоре ће бити један од приоритета у Институту кроз разне међународне програме као што су ЕРА Chair, ERC, Horizon 2020 и други грантови.

ОСТАНИТЕ У КОРАКУ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ

Пронађите најновије вести, догађаје и ресурсе