Скочи на садржај

Колегијум института

Директор и председник научног већа

Наташа Ђокић Лукић

Секретарка

др Дејан Миленковић, научни саветник

Помоћник директора за научно-истраживачки рад 

др Миљан Милошевић, виши научни сарадник

Помоћник директора за научно-техничку сарадњу

др Милица Николић, научна сарадница

Руководитељка Центра за примену информационих технологија у инжењерству

др Далибор Николић, научни сарадник

Руководилац Центра за нумеричко моделирање и биомеханику

др Марко Живановић, виши научни сарадник

Руководилац Центра за забиоинформатику и примењену биологију

др Ана Рилак Симовић, виша научна сарадница

Руководитељка Центра за за експерименталну хемију

др Ненад Јанковић, виши научни сарадник

Руководилац Центра за хемоинформатику и компјутерску физику

ИстраЖивачи

Овде можете погледати списак свих наших истраживача