Скочи на садржај

неистраживачко особље

Наташа Лукић Ђокић, мастер правник, СЕКРЕТАРКА

 n.djokiclukic@uni.kg.ac.rs

 034 6100195

Весна Степановић,  дипломирани економиста

Руководитељка финансијско-рачуноводствених послова

vesna.stepanovic@uni.kg.ac.rs

034 6100195

Наташа Пејовић,  дипломирани менаџер

Виша стручнотехничка сарадница за остале послове

natasa.pejovic@uni.kg.ac.rs

 034 6100195

Мирјана Максимовић,  мастер менаџер

Виша стручнотехничка сарадница за остале послове

mirjana.maksimovic@uni.kg.ac.rs

034 6100195

Нина Јовановић

Чистачица

ОСТАНИТЕ У КОРАКУ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ

Пронађите најновије вести, догађаје и ресурсе