Скочи на садржај

Звање: Виши научни сарадник
Образовање: Доктор наука – биолошке науке
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: marko.zivanovic@uni.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AH899

Најзначајнији део истраживања фокусиран је на in vitro/in vivo истраживања утицаја новосинтетисаних супстанци и нано честица на ћелијским линијама канцера. Такође, значајан део активности везан је за увођење нових метода и технологија у лабораторијски рад, као што су развој нових биокомпатабилних материјала методама 3Д штампе и електроспининга, развој микрофлуидних чипова за 3Д истраживање у in vitro условима и испитивање генских полиморфизама COVID-9 заражених пацијената./The most important part of the research is focused on in vitro/in vivo studies of the impact of newly synthesized substances and nanoparticles on cancer cell lines. Also, a significant part of the activity is related to the introduction of new methods and technologies in laboratory work, such as the development of new biocompatible materials using 3D printing and electrospinning methods, the development of microfluidic chips for 3D research in in vitro conditions and testing of gene polymorphisms of COVID-19 infected patients.

  1. Sanja Matic, Dragan Milovanovic, Zeljko Mijailovic, Predrag Djurdjevic, Predrag Sazdanovic, Srdjan Stefanovic, Danijela Todorovic, Suzana Popovic, Katarina Vitosevic, Vladimir Vukicevic, Milena Vukic, Nenad Vukovic, Nevena Milivojevic, Marko Zivanovic, Vladimir Jakovljevic, Nenad Filipovic, Dejan Baskic, Natasa Djordjevic. IFNL3/4 polymorphisms as a two-edged sword: An association with COVID-19 outcome. J Med Vir, 2023, 95(2): e28506, https://doi.org/10.1002/jmv.28506 IF 20.693
  2. Natasa Djordjevic, Sanja Matic, Dragan Milovanovic, Zeljko Mijailovic, Predrag Djurdjevic, Predrag Sazdanovic, Srdjan Stefanovic, Danijela Todorovic, Suzana Popovic, Katarina Vitosevic, Vladimir Vukicevic, Milena Vukic, Nenad Vukovic, Nevena Milivojevic, Marko Zivanovic, Vladimir Jakovljevic, Nenad Filipovic, Dejan Baskic. It’s all about IFN-λ4: Protective role of IFNL4 polymorphism against COVID-19-related pneumonia in females. J Med Vir, 2023, 95(10), DOI: 10.1002/jmv.29152 IF 20.693
  3. Marko N Živanović, Nenad Filipovic, Chapter 10 – Tissue engineering—Electrospinning approach, Editor(s): Nenad Filipovic, Cardiovascular and Respiratory Bioengineering, Academic Press, 2022, Pages 213-224, ISBN 9780128239568, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823956-8.00002-X.