Скочи на садржај

Звање: Научна сарадница
Образовање: Доктор наука – биолошке науке
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: jasmina.obradovic@uni.kg.ac.rs
  • jasmina.m.obradovic@gmail.com
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AA195

Испитиване су варијанте гена рецептора епидермалног фактора раста (енгл. еpidermal growth factor receptor, EGFR) код пацијената оболелих од немикроћелијског тумора плућа (енгл. Non-small cell lung cancer, NSCLC) и то полиморфизми појединачних нуклеотида (енгл. single nucleotide polymorphisms SNP(s)): -216G>T (rs712829) и -191C>A (rs712830) и 181946C>T (D994D) (rs2293347).

Variants of the epidermal growth factor receptor (EGFR) gene in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) and single nucleotide polymorphisms (SNPs) were examined: -216G>T (rs712829) and -191C>A (rs712830) and 181946C>T (D994D) (rs2293347).

  1. Obradovic J, Jurisic V, Tosic N, MrdjanovicJ, Perin B, Pavlovic S, Djordjevic N. Optimization of PCR conditions for amplification of GC-rich EGFR promoter sequence. Journal of Clinical Laboratory Analysis, 2013; 27(6):487-493.

           ISSN: 0887-8013

           doi: 10.1002/jcla.21632;

           (IF2012 1,356;18/32: Medical Laboratory Technology)

  1. Obradovic JM, Djordjevic ND, Tosic NM, Mrdjanovic JZ, Stankovic BB, Stanic J, Zaric B, Perin BM, Pavlovic ST, Jurisic VB. Frequencies of EGFR single nucleotide polymorphisms in non-small cell lung cancer patients and healthy individuals in the Republic of Serbia: a preliminary study. Tumor Biology, 2016, 37(8), 10479-10486.

          ISSN: 1010-4283

          doi 10.1007/s13277-016-4930-4

          (IF2016 3,650; 81/217: Oncology)

  1. Obradovic J, Todosijevic J, Jurisic V. Side effects of tyrosine kinase inhibitors therapy in the non-small cell lung cancer patients and associations with the EGFR polymorphisms: a systematic review and meta-analysis. Oncol Lett. Dec 23;25(2):62.

           doi: 10.3892/ol.2022.13649

           ISSN 1792-1074

           (IF2021 3.111, 176/245: Oncology)