Скочи на садржај

Звање: Виша научна сарадница
Образовање: Доктор наука-биолошке науке
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: katarinam@kg.ac.rs katarina.mladenovic@pmf.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача): AS744 

У предходном периоду, Катарина Г. Мaрковић се бавила научно- истраживачким радом, где је испитивала биохемијске и физиолошке карактеристике ентеробактерија из аутохтоних ферментисаних производа од млека, као и in vitro испитивању биофилмова и резистенције ентеробактерија. Истраживања су проширена и на in vitro испитивање способности ентеробактерија да продукују биогене амине као и способности хемолизе одабраних сојева. Такође се активно бави и фитохемијским, антиоксидативним, антимикробним и антибиофилм испитивањем екстраката биљака. Осим поменутих истраживања, започет је нови правац истраживања који се тиче зелене синтезе тј. образовање биолошки активних наночестица уз помоћ биљака. Планирана је зелена синтеза наночестица уз помоћ сребро нитрата и воденог есктракта изабране биљке, као и доказивање образованих наночестица СЕМ и ТЕМ микроскопијом. Поред микроскопије, образовање наночестица ће се пратити спектрофотометријском методом. Осим воденог екстракта истраживаће се и ацетонски екстрат као и формиране сребрне наночестице уз помоћ екстракта. Истраживање ће бити проширено на испитивање биолошког потенцијала наночестица

  1. Mirjana Grujović, Katarina Mladenović, Teresa Semedo-Lemsaddek, Matra Laranjo, Olgica Stefanović, Sunčica Kocić-Tanackov, Advantages and disadvantages of non-starter lactic acid bacteria from traditional fermented foods: potential use as starters or probiotics,Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, (2022), vol. 21 (2), str. 1537-1567.DOI: 10.1111/1541-4337.12897; IF2021: 15.786; M21a
  2. Katarina Mladenović, Mirjana Grujović, Maja Kiš, Sanja Furmeg, Vesna Jaki Tkalec, Olgica Stefanović, Sunčica Kocić-Tanackov, Enterobacteriaceae in food safety with an emphasis on raw milk and meat, Applied Microbiology and Biotechnology, (2021), vol. 105, str. 8615–8627. DOI: 10.1007/s00253-021-11655-7; IF2021: 5.560; M21
  3. Katarina Marković, Mirjana Grujović, Maja Koraćević, Danijela Nikodijević, Milena Milutinović, Teresa Semedo-Lemsaddek, Milan Djilas, Colicins and microcins produced by Enterobacteriaceae: characterization, mode of action, and putative applications. International Journal of Environmental Research and Public Health, (2022), vol. 19(18), str. 11825. DOI: 10.3390/ijerph191811825; IF2021: 4.614; M21
  4. Marković K, Kesić A, Novaković M, Grujović M, Simijonović D, Avdović EH, Matić S, Paunović M, Milutinović M, Nikodijević D, Stefanović O, Marković Z. Biosynthesis and characterization of silver nanoparticles synthesized using extracts of Agrimonia eupatoria and in vitroand in vivo studies of potential medicinal applications. RSC Advances 2024, 5;14(7):4591-4606. DOI: 10.1039/d3ra07819a. M22