Скочи на садржај

Звање: Истраживачица сарадница
Образовање: Магистар фармације/Специјалиста за биолошке лекове/ Мастер инжењер биомедицинског инжењерства
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: nevena.milivojevic@uni.kg.ac.rs
    nevena_milivojevic@live.com

Невена Миливојевић се бави експерименталним радом из области молекуларне биологије и биологије ћелије канцера, генетиком, инжењерингом ткива, системима за испоруку лекова. Бави се испитивањем потенцијалних антитуморских лекова, испитује њихов механизам цитотоксичног дејства, утицај на апоптозу, редокс статус и миграцију. Експерименте спроводи in vitro на модел систему канцера колона и дојке, и здравих ћелија у 2D као и у 3D условима са микрофлуидним протоком (microfluidic chip systems). Ради на дизајну, производњи и оптимизацији микрофлуидних система који имају примену у испитивањима у биологији, биоинжењерингу, фармакологији, имунологији. Бави се и комплексирањем активних супстанци са новосинтетисаним дендримерским наночестицама (drug delivery system), испитује њихове карактеристике, стабилност, као и предности у испоруци лекова у циљу селективнијег и специфичнијег деловања. 3Д штампање фармацеутских облика за контролисану доставу лекова је још један присуп којим се бави. Такође се бави и испитивањем експресије гена (qPCR, ddPCR), секвенцирањем (Next Generation Sequencing), испитивањем мутација (SNP-Single nucleotide polymorphisms), биоинформатиком. Испитивања ангиогенетског потенцијала елекроспинованих носача (scaffold-a) за ткива спроводи на in vivo моделу хориоалантоинске мембране пилећег ембриона.

  1. Matic S, Milovanovic D, Mijailovic Z, Djurdjevic P, Sazdanovic P, Stefanovic S, Todorovic D, Popovic S, Vukicevic V, Vukic M, Vukovic N, Milivojevic N, Zivanovic M, Jakovljevic V, Filipovic N, Baskic D, Djordjevic N. IFNL3/4 polymorphisms as a two-edged sword: an association with COVID-19 outcome. Journal of Medical Virology, 2023 Jan 19; 95:e28506. DOI: 10.1002/jmv.28506, ISSN: 0146-6615, (IF = 20.693 за 2021 годину; 2/37; М21а; област: Virology).
  2. Nikolic S, Gazdic-Jankovic M, Rosic G, Miletic-Kovacevic M, Jovicic N, Nestorovic N, Stojkovic P, Filipovic N, Milosevic-Djordjevic O, Selakovic D, Zivanovic M, SeklicD, Milivojević N, Markovic A, Seist R, Vasilijic S, Stankovic K, Stojkovic M, Ljujic B. Orally administered fluorescent nanosized polystyrene particles affect cell viability, hormonal and inflammatory profile, and behavior in treated mice. Environmental Pollution, 2022 Apr 8; 305: 119206. DOI: 10.1016/j.envpol.2022.119206, ISSN: 0269-7491, (IF = 9.988 за 2021 годину; 28/279; М21; област: Environmental Sciences).
  3. Demetriades M, Zivanovic M, Hadjicharalambous M, Ioannou E, Ljujic B, Vucicevic K, Ivosevic Z, Dagovic A, Milivojevic N, Kokkinos O, Bauer R, Vavourakis V. Interrogating and Quantifying In Vitro Cancer Drug Pharmacodynamics via Agent-Based and Bayesian Monte Carlo Modelling. Pharmaceutics, 2022 Mar 30; 14(4): 749. DOI: 10.3390/pharmaceutics14040749, ISSN: 1999-4923, (IF = 6.525 за 2021 годину; 39/279; М21; област: Pharmacology & Pharmacy).
  4. Juskovic A, Nikolic M, Ljujic B, Matic A, Zivkovic V, Vucicevic K, Milosavljevic Z, Vojinovic R, Jovicic N, Zivanovic S, Milivojevic N, Jakovljevic V, Bolevich S, Miletic Kovacevic M. Effects of Combined Allogenic Adipose Stem Cells and Hyperbaric Oxygenation Treatment on Pathogenesis of Osteoarthritis in Knee Joint Induced by Monoiodoacetate. International Journal of Molecular Sciences. 2022 Jul 12; 23(14): 7695. DOI: 10.3390/ijms23147695, ISSN: 1422-0067, (IF = 6.208 за 2021 годину; 69/296; М21; област: Biochemistry & Molecular Biology).
  5. Milivojević N, Caballero D, Carvalho MR, Kokanović M, Živanović M, Filipović N, Reis RL, Oliveira JM. A Microfluidic Platform as an in vitro for Biomedical Experimentation – a Cell Migration Study. The 21th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE). 25-27 October 2021. Kragujevac, Serbia. pp 1-6. ISBN: 978-1-6654-4261-9. ISSN: 2471-7819. doi: 10.1109/BIBE52308.2021.9635498.