Скочи на садржај

Звање: Истраживачица приправница
Образовање: Магистар фармације/Специјалиста фармакотерапије/ Мастер инжењер биомедицинског инжењерства
Лабораторија: Биоинжењеринг

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: ana.miric@uni.kg.ac.rs anamiric53@gmail.com

Истраживање обухвата 3Д штампање различитих фармацеутских облика и испитивање кинетике ослобађања лека. Даља истраживања обухватају in vitro  испитивања у биологији, испитивање ефекта антиканцер супстанци, дејство кумарина, антикоагулантна својства новосинтетисаних кумарина, испитивање експресије гена, експресије протеина, испитивањa на микрофлуидним уређајима.

  1. Virijević K, Grujić J, Jovanović M, Kastratović N, Mirić A, Nikolić D, Živanović M, Filipović N. Electrospun gelatin nanofibrous scaffolds – applications in tissue engineering. 1st International Conference on Chemo and Bioinformatics, 26-27 October 2021, Kragujevac, Serbia; Book of Proceedings, p.251-254. DOI: 10.46793/ICCBI21.251V M34
  2. Mirić A, Pavić J, Benolić L, Nikolić D, Milivojević N, Živanović M, Tanasković I, Filipović N. Controlled drug release from a 3D printed tablet. 1st Serbian International Conference on Applied Artificial Intelligence. 19-20 May 2022. Kragujevac, Serbia. pp 86-86. ISBN: 978-86-81037-71-3. M34
  3. Pavić J, Živanović M, Virijević K, Kastratović N, Mirić A, Šuštrešič T, Blagojević A, Tanasković I, Filipović N. Examination of gene expression of molecular mechanisms of migration, apoptosis and redox status of colorectal carcinoma cells. 1st Serbian International Conference on Applied Artificial Intelligence. 19-20 May 2022. Kragujevac, Serbia. pp 83-83. ISBN: 978-86-81037-71-3. M34