Скочи на садржај

Звање: Истраживачица приправница
Образовање: Мастер биолог
Лабораторија: Биоинформатика и примењена биологија

Контакт:

  • Адреса: Институт за информационе технологије Крагујевац, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
  • Електронска пошта: jovana.todorovic@pmf.kg.ac.rs
  • ИБИ (Идентификациони Број Истраживача):DT822

Јованина примарна научно-истраживачка област се заснива проучавању систематике и морфолошко-анатомских карактеристика гљива (са посебним акцентом на макромицете) и приказу њихове биолошке разноврсности на територији Србије. Поред класичних истраживања која представљају допринос проширењу знања о диверзитету гљива у Србији, истраживач се бави испитивањем хемијског састава макромицета и проценом њиховог биомедицинског потенцијала (скрининг антимикробне, антиоксидативне, антихипергликемијске, неуропротективне, цитотоксичне активности) ради проналажења нових биолошки активних супстанци природног порекла и њихове потенцијалне примене у медицини и различитим гранама индустрије.