Скочи на садржај

избор истраживача у 2023

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ

Извештаји Комисије за избор у научна и истраживачка звања у 2023. години:

7.11.2023

Др Емина Мркалић

Природно-математичке науке

Виша научна сарадница

23.10.2023

Др Јована Мушкиња

Природно-математичке науке

Виша научна сарадница

18.10.2023

Др Марија Милошевић

Природно-математичке науке

Научна сарадница

18.10.2023

Др Дарко Ашанин

Природно-математичке науке

Виши научни сарадник

11.10.2023

Јелена Павић

Техничко-технолошке науке

Истраживачица сарадница

10.10.2023

Др Бојана Миликић

Природно-математичке науке

Истраживачица сарадница

1.9.2023

Др Владимир Симић

Техничко-технолошке науке

Научни сарадник

26.5.2023

Др Жико Милановић

Природно-математичке науке

Научни сарадник

23.5.2023

Др Милош Тодоров

Техничко-технолошке науке

Научни сарадник

23.5.2023

Милош Пешић

Техничко-технолошке науке

Истраживач сарадник

19.5.2023

Момчило Продановић

Техничко-технолошке науке

Истраживач сарадник

28.2.2023

Др Едина Авдовић

Природно-математичке науке

Виша научна сарадница

ОСТАНИТЕ У КОРАКУ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ

Пронађите најновије вести, догађаје и ресурсе